O PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

Součástí projektu je také spolupráce široké partnerské platformy na tvorbě a plnění cílů MAP a implementace aktivit spolupráce.

Pokud se i Vy chcete zapojit do tvoření MAP, kontaktujte nás!

ŘÍDICÍ VÝBOR

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení řídícího výboru odpovídá složení partnerství v území pro MAP II v ORP Říčany. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Pro zachování kontinuity bylo prioritou, aby na našem území pokračovali v činnosti členové, kteří byli součástí předchozího projektu.

PRACOVNÍ SKUPINY

Pracovní skupiny se aktivně podílejí na rozvoji komunikační platformy MAP a vytvářejí prostor pro spolupráci a partnerství na Říčansku. Členy pracovních skupin jsou aktéři formálního a neformálního vzdělávání z regionu. Úkolem pracovních skupin je tvorba odborných námětů vycházející z praxe regionálního školství pro strategický rámec MAP, spolupráce s realizačním týmem na tvorbě MAP, aktualizaci dokumentů, plánování vzdělávacích aktivit a podněty pro úspěch všech žáků na Říčansku.

RP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III je realizován od 1.1.2022 do 30.11.2023

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456

Realizátor projektu: město Říčany

Projekt ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III je spolufinancován Evropskou unií