01. 03. 2023 — Legislativní novinky II. od 1. ledna 2023
Odborně akreditovaná přednáška s Mgr. Ladislavem Dvořákem a Mgr. Ing. Davidem Dvořákem

1. března 2023, od 9.00 do 13.00 hodin

Městský úřad Říčany, (1.patro zasedací místnost), Komenského nám. 1619, 251 01 Říčany

Registrace nutná: map@ricany.cz
Cena za osobu: 1 800 Kč

Prosíme, při registraci uveďte fakturační údaje pro vystavení faktury, která Vám bude zaslána po realizaci přednášky.

Rovněž prosíme, uveďte datum narození a titul účastníka, který bude uveden na OSVĚDČENÍ.

 

Anotace přednášky – II. část pokračování:

  1. Skončení pracovního poměru – Výpověď a skončení pracovního poměru. Obecné způsoby skončení pracovního poměru. Odvolání vedoucího zaměstnance, pracovní posudek. Zápočtový list – povinnost k vydání potvrzení o zaměstnání a jeho obsah. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a výpověď z pracovního poměru v souvislosti s ním.
  2. Doručování písemností a běh lhůty dle ZP – rozdíly v doručování dle ZP a dle správního řádu, včetně počítání nabytí právní moci a počítání lhůt ve správním řízení, výzva k nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí a chyby ředitelů škol při přestupu žáka ve správním řízení.
  3. Cestovní náhrady – nová vyhláška – tuzemské i zahraničí – od 01. 01. 2023, vyplňování cestovních příkazů
  4. Platové výměry zaměstnanců školy, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu, DPP a DPČ-rozdíly a jejich ukončení – výpověď
  5. Zvyšování anebo prohlubování kvalifikace, rozdíly, uzavírání kvalifikační dohody
  6. Překážky v práci – NV č. 590/2006 Sb., a Odpovědnost za škodu, uzavírání dohody odpovědnosti
  7. Dovolená – čerpání a proplácení ŘD, 2023 čerpání MD, RD

 

Účastníci po semináři obdrží písemný materiál s řadou pracovněprávních dokumentů pro praxi.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE