04.03.2021 – Učící se síť – Setkání zástupců ředitelů ZŠ
Online setkání s týmem MAP, týmem MUZEA Říčany a PhDr. Václavem Trojanem Ph.D.

4. března 2021, od 14.00 do 16.00 hodin

link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Online setkání je určeno pro zástupce ředitelů základních škol, které jsou součástí MAP Říčany.

Program:

1) Informace z projektu MAP
✓ Podpora škol v plánování
2) Vrátí se do školy spolu s námi stejní lidé? – diskuze s PhDr. Václavem Trojanem Ph.D. Pomozme své ředitelce či řediteli znovu nastartovat tým pedagogů po návratu z online výuky. Po tak dlouhé době si to jistě zaslouží…

3) Muzeum Říčany – Jak může MUZEUM podpořit školy – setkání s Ing. Editou Ježkovou, Mgr. Kateřinou Čihákovou a MgA. Adélou Venerovou
Muzeum bylo téměř celý rok uzavřeno, podařilo se realizovat jen malý počet výukových programů, omezená byla i další spolupráce se školami. Těšíme se, až se děti po distanční výuce začnou vracet do škol a budeme moci opět navázat spolupráci.

Co můžeme aktuálně školám nabídnout?
Na čem jsme pracovali v době, kdy nebylo možné chodit do škol?
Možnosti spolupráce při čerpání ŠABLON II a plánování ŠABLON III, workshopy pro pedagogy a další aktivity na podporu škol představíme během setkání.
Online konference Pošli to dál (23. 3. 2021), kde budeme sdílet, jak zavádět inovace do vzdělávací praxe na základě zkušeností z 26 škol v regionu. Na konferenci se potkají ředitelky a učitelky s pedagogickými leadery i zástupci MŠMT.

Zamyslete se nad tím, jakou podporu by vám mohlo poskytnout MUZEUM. Během setkání uvítáme vaše tipy.

4) Plánované aktivity MAP, diskuze.

 

Cílem ONLINE setkání je zajistit posílení kompetencí zástupců ředitelů, konzultace konkrétních problémů. Vzájemné seznámení a sdílení společných témat z pozice zástupce.

Setkání je zdarma a je pořádáno online v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE