07.09.2020 – Jak si poradit s distančním vzděláváním – Office 365
Seminář pro pedagogy s Mgr. & Bc. Janem Šindelářem

7. září 2020 od 13.00 do 16.00 hodin

4. základní škola Nerudova Říčany, Nerudova 481/5

Cílem setkání je zajistit posílení znalostí pedagogů v oblasti forem a metod práce s žáky on -line, metody spolupráce v distančním vzdělávání mezi pedagogickým sborem i školami.

Seminář je zdarma a je pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE