I. BLOK WORKSHOPŮ

1. Hodnotová a postojová výuka

Jiří Luka

ŘEDITEL ZŠ MAGIC  HILL, KOUČ

Vystudoval učitelství prvního stupně na Pedagogické fakultě a management pracovníků ve školství na Univerzitě Karlově. Získal ocenění Zlatý Ámos České republiky, je autorem školního vzdělávacího projektu Základní školy Open Gate a v současné době řídí Základní školu Magic Hill v Říčanech u Prahy.  „Pedagogika i koučink mají společné to, že jsou doprovázením druhého na jeho cestě za určitým cílem, v obou oblastech se pracuje se silnými i slabými stránkami člověka s tím, že ty silné se především rozvíjejí a slabé vyrovnávají tak, aby nebránily v rozvoji a růstu vnitřního potenciálu každého jednotlivce.“

ANOTACE:

Patří hodnotová a postojová výchova do škol?

A jak konkrétně ji zařazovat?

Jaké metody lze použít?

Jak pomáhá hodnotová výchova v efektivitě vyučování?

Jak vytvářet s dětmi vztah založený na důvěře, empatii a vzájemném respektu? Co jsou to třídní oázy? Proč dělat celoškolní setkání žáků? Jaký mají význam?

O zkušenostech s hodnotovou a postojovou výchovou si budeme nejen povídat, sdílet zkušenosti, ale také si některé konkrétní aktivity vyzkoušíme.

Magic Hill, Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany

od 11.45 do 13.15 hodin

Kapacita: 15 účastníků

Zaujala Vás naše konference?

Přijďte 20. 2. 2020 do kc labuť říčany