10. 10. 2019 – Komunikace s problémovými rodiči
Odborný seminář s PhDr. Richardem Braunem, PhD.

10. října 2019 od 14.00

3.ZŠ u Říčanského lesa Říčany, Školní 2400/4, Říčany (aula)

Seminář je určen pro: preventisty, výchovné poradce a členy pracovní skupiny pro rovné příležitosti

PhDr. Richard Braun, PhD. působí jako školní psycholog a externí pedagog UK Praha a UP Olomouc a klinický psycholog Nemocnice na Bulovce. Mj. poskytuje metodickou a supervizní podporu.

Cílem semináře je setkání členů pracovní skupiny pro rovné příležitosti, preventistů a výchovných poradců. Načerpání odborných informací, sdílení zkušeností a diskuze.

Seminář je zdarma a je pořádán v rámci projektu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE