10. 11. 2021 – Učení venku
Workshop akčního plánování podpory pedagogické práce s Veronikou Svobodovou a Martinou Čermákovou

10. listopadu 2021, od 9.00 do 12.00 hodin

Mateřská škola Mnichovice, Tyršova 600, 251 64 Mnichovice

Setkání je určeno ředitelům základních škol, kteří jsou součástí území MAP Říčany.

 

PROGRAM:

  1. Exkurze ve školce – jak jsme zaváděli učení venku.
  2. Sdílení dobré praxe se zaváděním změn do pedagogické praxe.
  3. Tvorba základního plánu podpory pedagogů ve své MŠ v oblasti učení venku.
  4. Inspiromat – ukázka nových pomůcek pro učení venku.
  5. Podpora MAP v roce 2022.

 

Cílem je posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP a posílit atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru při společném plánování aktivit ve školách v prioritních tématech MAP.

 

Setkání je pořádáno v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE