II. BLOK WORKSHOPŮ

10. Montessori pedagogika v praxi

Vítek Březka a Iveta Limburková

Učitelé prvního stupně v ZŠ Sofie, učí jinak již přes 15 let, z toho posledních 6 let v ZŠ Sofie v Říčanech. Oba absolvovali roční školení v oblasti moderní Montessori pedagogiky. Kromě pedagogického působení se věnují i jiným oblastem, Vítek se angažuje v dramatické přípravě žáků a sám hraje, Iveta se věnuje zpěvu, sólovému i sborovému.

ANOTACE:

Na dvou praktických oblastech v češtině a matematice si ukážeme, co ve skutečnosti je moderní pojetí Montessori pedagogiky. Po společném úvodu se skupina podle svých preferencí rozdělí do dvou tříd dle vlastních preferencí.

V českém jazyce ukážeme, jak za pomoci vyprávění příběhu, barevného a tvarového kódování vytvořit asociace a vazby žáků na zkoumanou oblast. Jak pracovat se slovními druhy ve skupině a samostatně, jak využít při cvičeních, opakování a upevňování učiva. Vše si prakticky vyzkoušíte a odnesete náměty do každodenní praxe.

V matematice představíme, jak lze učit násobilku jinak. Jakým způsobem zajistit ukotvení představy operace jako matematického konceptu. Násobení s vizuální oporou perlového materiálu, dekanomický čtverec a počítání se čtvercovou sítí, hry s prostorem, ověření výpočtem.

Mateřská a základní škola SOFIE, Žižkova 286/12, Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

Kapacita: 16 účastníků

Zaujala Vás naše konference?

Přijďte 20. 2. 2020 do kc labuť v Říčanech