11. 9. 2019 – Adaptace na režim v mateřské škole
Odborný workshop pod vedením PhDr. Gabriely Strýčkové, Ph.D.

11. září 2019 od 17.00 do 19.00

Mateřská škola Zahrádka Říčany, Labská 2577/6, Říčany

PROGRAM WORKSHOPU

1) Adaptace z pohledu dítěte, rodiny a pedagogického personálu.

2) Vstup do MŠ – co přináší pro dítě a pro rodinu, odlišnost ve vnímání matkou, otcem a prarodiči.

3) Jak dítěti usnadnit vstup do nové MŠ i celý průběh adaptace.

4) Jak s dítětem jednat, jak komunikovat s personálem MŠ.

5) Proces začlenění dítěte do kolektivu – adaptační režim.

Cílem workshopu je otevření diskuze rodičů dětí vstupujících do předškolního vzdělávání pod vedením vybraného odborníka. Cílová skupina získá nové znalosti v tématech eliminace nejběžnějších problémů při zahájení předškolní docházky a rizika školního neúspěchu v prostředí společného vzdělávání, fungující spolupráce škola-rodiče. Cílem je také seznámení rodičů s metodami rozvoje kladného vztahu dětí ke vzdělávání.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE