12. 12. 2022 — Předvánoční setkání
Pro všechny aktéry školství z ORP Říčany

12. prosince 2022, od 17.00 do 19.00 hodin

Základní škola T. G. Masaryka (nová jídelna), Bezručova 346, Mnichovice

Vaši účast potvrďte prosím na email: map@ricany.cz, nejpozději do 7. prosince 2022.

Zaměříme se na společné sdílení témat ze školství za přítomnosti ředitelů mateřských a základních škol, jejich zřizovatelů a s odborem školství.

Pozvání přijali – hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková a radní pro oblast vzdělání a sportu Mgr. Milan Vácha.

 

Program:
17:00 Úvodní slovo MAP Říčany a ředitelky ZŠ Mnichovice
17:05 Slovo hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové
17:15 Slovo radního pro oblast vzdělání a sportu Mgr. Milana Váchy
17:20 Slovo místostarostky města Říčany Mgr. Hany Špačkové
17:25 Představení ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice ředitelkou Mgr. Marcelou Erbekovou
17:35 Společné sdílení aktuálních témat

 

Cílem setkání je společné sdílení aktuálních témat v oblasti školství.

Setkání je pořádáno zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456, který je spolufinancován Evropskou unií z OP VVV, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE