13. 2. 2020 – Kde jsou moje-naše-jejich hranice?
Interaktivní beseda s dětskou psycholožkou PhDr. Ivetou Míkovou na téma

13. února 2020 od 15.00 do 18.00

Mateřská škola Ondřejov, K Výstavišti 426, 251 65 Ondřejov

Seminář je určen pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům MŠ a elementaristům ZŠ (1. a 2. třídy).

Program: Kde jsou moje-naše-jejich hranice?

Interaktivní beseda s dětskou psycholožkou paní Ivetou Míkovou na téma hranice ve výchově, kde je hranice zodpovědnosti školy, učitelů a rodičů? Kdo zodpovídá, za jakou složku výchovy? Hranice jsou důležité i z hlediska komunikace mezi zainteresovanými stranami. V době, kdy tempo doby je stále rychlejší, se mnohdy zapomíná právě na dítě. Beseda by měla přinést pedagogům informaci o tom, kde je nezastupitelná úloha učitele a kde rodiče. Učitelé se velmi často zamýšlí, kde pochybili, ale mohou za to právě učitelé?

O lektorce:

PhDr. Iveta Míková pracuje 23 let v pedagogicko-psychologické poradně a věnuje se problematice výchovy, školních neúspěchů, profesní orientaci žáků, ambulantní nápravě specifických poruch učení. Pracuje s celými rodinami jako rodinný terapeut. V rámci své praxe pracuje též jako školní psycholog ve státních i soukromých školách.

Cílem setkání je podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků v MŠ a elementaristů v ZŠ v oblasti určení hranic role pedagoga a rodiče. Beseda by měla přinést pedagogům informaci o tom, kde je nezastupitelná úloha učitele a kde rodiče.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE