14. 12. 2020 – Různé metody pro začlenění ICT technologií do výuky
Distanční výuka – formy a metody práce s žáky on-line s Mgr. Bc. Janem Šindelářem

14. prosince 2020, od 13.00 do 17.30 hodin

online přes Microsoft Teams – link na připojení Vám zašleme na e-mail 30 minut před zahájením setkání

Různé metody pro začlenění ICT technologií do výuky

Program:

  • Vliv ICT na žáka v každodenním životě • Počítačová gramotnost – Čeho se týká, jaká by měla být role učitele, co je funkční a informační gramotnost, jaká je pozice žáka…
  • Moderní technologie a jejich implementace do edukačního procesu – učitel, žák, škola, PC a dataprojektor, laptopové třídy, LMS a e-learning, mezinárodní kooperace, e-Twinning
  • ICT ve výuce – ukázka možností využití některých programů a internetových stránek k podpoře výuky (týmová výuka – Toglic, různé webové portály, s kterými může pedagog výuku oživit). Ukázka práce s dotykovým zařízením. Práce s on – line aplikacemi, využití vhodných aplikací k výuce nejen na dotykových zařízeních

 

Distanční výuka – formy a metody práce s žáky on-line

Program:

  • Programy využitelné při on-line výuce
  • Využití webových stránek sloužící k výuce on-line MS PowerPoint – pravidla prezentace, práce se snímky, textovými poli, vkládání obrázků, objektů, využití šablon, motivů, možnosti efektů, příprava pro tisk, dodržování autorství – obrázky s volnou licencí
  • Jak komunikovat s žáky on-line
  • Praktická cvičení – tvorba prezentací účastníků s jednotlivými prvky prezentace, praktické využití jednotlivých nástrojů k distančnímu učení

 

Cílem kurzu je zefektivnění práce pedagogických pracovníků jak v začlenění ICT technologií do výuky, tak i během distanční výuky. Získání povědomí o programech, které jsou během distanční výuky využitelné. Dalším cílem je nabytí zkušeností při práci s programy využívanými během distanční výuky a programem MS PowerPoint. Cílem je i praktické propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi pod vedením lektora.

Kurz je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.