16. 11. 2022 — Tréninkový den
„Nácvik práce se třídou a skupinou jako prevence konfliktů ve skupině“ (pro učitele mladších dětí)

16. listopadu 2022, od 9.00 do 16.00 hodin

Koncertní sál staré radnice, Masarykovo náměstí 83/1, Říčany

Cílová skupina: učitelky MŠ, prvního stupně ZŠ, vychovatelky ze ŠD, školní poradenští pracovníci a ostatní, kteří to chtějí umět

Lektorky: Mgr. Michaela Veselá, Mgr. Martina Grohmanová, Mgr. Martina Kekulová

Forma: prezenční, akreditace č.j. MSMT 27767/2021-4-929 „Práce se třídou – dílna“

 

PROGRAM:

Celý den se budeme věnovat nácviku s cílem potrénovat, naučit se, pořádně si vyzkoušet možnosti vedení skupiny mladších dětí tak, aby výsledkem byla běžná kázeň: Jak se dají učit základní způsobilosti – postarat se o sebe, mít pod kontrolou to, co dělám a jak to dělám, neskákat si do řeči, neskákat po sobě, neskákat po vás, zvládat vlastní potřeby, dostat je pod kontrolu. Nastavíte si jednoduchý výchovný cíl a ten budete sledovat a dosáhnete ho.

Nácvik základního souboru pevných pravidel nutných pro život ve skupině: Kdy se děkuje, kdy se neděkuje, jak si bezpečně řeknu o prostor a respekt /já jako učitel a jak to naučím děti/. Jak se učí mít pod kontrolou ruce, nohy, prostor, pusu. Přesné techniky, precizní reflexe. Na konci dne budete mít konkrétní představu, jak to dělat bezpečně, proč dělat toto a ne nic jiného a budete to umět udělat v prostředí, ve kterém učíte. Další je už na vás, abyste to procvičovali ve škole a školce.

 

Podmínky přihlášení a účasti
Účastnický poplatek: 1.500 Kč / osobu

1. Přihlaste se prostřednictvím formuláře na www.spolecnekbezpeci.cz/prihlaska , dbejte prosím na správnost vyplněných údajů (zejména kontaktního e-mailu).

2. E-mailem, který nám uvedete, Vám přijde pro forma účetní doklad, na jehož základě provedete úhradu účastnického poplatku. Teprve po úhradě pro forma dokladu jste závazně přihlášeni. Následně Vám systém automaticky vyhotoví řádný doklad o úhradě.

Storno podmínky: poplatek nevracíme, lze vyslat náhradníka.
Občerstvení: na místě teplé a studené nápoje a drobné občerstvení v ceně účastnického poplatku, oběd není v ceně poplatku.
Uzávěrka přihlášek je 11. 11. 2022 nebo po naplnění kapacity.
Dotazy rádi zodpovíme na info@spolecnekbezpeci.cz nebo na tel. č. 774 709 773.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE