16. 9. 2021 – Matematika názorně (nejen) pro žáky s dyskalkulií
Seminář pro pedagogy s PaeDr. Renatou Wolfovou

16. září 2021, od 13.00 do 19.00 hodin

3. ZŠ u Říčanského lesa Říčany (POSLUCHÁRNA), Školní 2400/4, 251 01, Říčany

Pro koho je seminář určen: učitelé 1. stupně ZŠ, asistenti pedagoga, školní speciální pedagogové, poradenští speciální pedagogové.

 

Program:

  • Nejčastější obtíže při rozvoji matematických představ; jejich příčiny, průběh a souvislosti: na straně žáka (kognitivní, percepční a osobnostní faktory), na straně metodického vedení (ŠVP-volba posloupnosti učiva, metodika výuky, metodická úskalí).

 

  • Diagnostika
    Rychlá orientační kvalitativní diagnostika předmatematických a matematických dovedností na 1. stupni ZŠ, které jsou často podkladem obtíží i na 2. stupni ZŠ.

 

  • Pedagogická intervence/reedukace:
    Metodika je vhodná pro děti, které si nevytvořily představu desítkové soustavy, neporozuměly poziční hodnotě číslic v čísle. Vlivem tohoto využívají neefektivní postupy při numerických operacích sčítání a odčítání. Následně neporozuměly operacím násobení a dělení. Nedokáží řešit komplexní aritmetické úlohy. Děti postupně nezvládají zvyšující se objem učiva, nechápou souvislosti a hrozí jim školní selhání až rezignace na výuku.

 

Metodika využívá modelování mentální činnosti prostřednictvím barevných hranolů, sítí s grafickým uspořádáním čísel 0-100, 0-1000, případně 0-10000.

 

Metoda je vhodná i pro děti, které se “ztratily” při distanční výuce a nemají základy z 1. a 2. třídy.

 

V rámci semináře budou poskytnuty účastníkům materiály pro diagnosticko-intervenční pomoc dětem; podklady a doporučení pro preventivní opatření, plán pedagogické podpory.

 

Cílem setkání je zajistit posílení znalostí pedagogů ve výuce zaměřené (nejen) na žáky s dyskalkulií.

Seminář je zdarma a je pořádán v rámci aktivit projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

 

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE