18.-19.03.2021 – Povídám, povídám pohádku
Dvoudenní online seminář s tématikou prožitkového učení v praxi MŠ s Mgr. Hankou Švejdovou

18. března 2021, od 8.30 do 14.00 hodin

19. března 2021 od 8.00 do 9.30 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Dvoudenní online akreditovaný seminář je učen pro pedagogy mateřských škol, které jsou součástí MAP Říčany.

Tématem online semináře budou pohádky a příběhy jako východisko ke vzdělávání dětí s cílem reagovat na aktuální situaci v dětské skupině, ve společnosti, ve světě. Pohyb, rytmus, rým, prostor pro objevování a vlastní aktivita dětí jako cesta k nejen poznatkovému, ale i sociálnímu učení a socializaci dítěte ve světě lidí.

Seminář nabídne zajímavé vstupy do práce s pohádkami a příběhy, pojetí čtenářské pregramotnosti se zaměřením na čtenářské strategie, a to všechno prostřednictvím konkrétních ukázek práce s nejen lidovými, ale i autorskými pohádkami, básničkou, písničkou, která v sobě ukrývá příběh.

Součástí semináře bude doporučení vhodné, zajímavé, oceněné dětské literatury, která vychází po roce 2000.

 

Účastníci semináře obdrží osvědčení.

 

Cílem dvoudenního online semináře je posílení znalostí pedagogů mateřských škol za pomoci pohádek a příběhů s cílem reagovat na aktuální situaci v dětské skupině, ve společnosti a ve světě. Seminář je zaměřen na posílení čtenářské pregramotnosti a čtenářské strategie.

Online seminář je zdarma, pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE