18. 5. 2021 – Setkání členů pracovní skupiny matematické gramotnosti k rozvoji potenciálu každého žáka
Online setkání pro členy pracovní skupiny

18. května 2021, od 14.30 do 16.00 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 15 minut před začátkem setkání

Setkání je určeno: členům pracovní skupiny matematické gramotnosti, pedagogům MŠ a ZŠ

 

Cílem pracovní skupiny je:

  • Předání informací z projektu MAP II
  • Příprava a kontrola plnění RAP
  • Příprava na aktualizaci ŠVP
  • Sdílení zkušeností

 

Program:

  1. Informace z projektu MAP v ORP Říčany.
  2. Aktualizace a kontrola plnění naplánovaných aktivit Ročního akčního plánu.
  3. Příprava témat kulatého stolu matikářů 2.stupně ZŠ.
  4. Příprava na aktualizaci ŠVP aneb zkusme se zaměřit i na matematiku v návaznosti na RVP pro MŠ (postup a uvedení změn ŠVP, metodická podpora rozvoje digitálních kompetencí)
  5. Sdílení zkušeností (podpora nadaných dětí a žáků v distančním vzdělávání, soutěže, olympiády v distančním vzdělávání, webináře pro výuku matematiky, možnosti pro rozvoj předškolního vzdělávání projekt SYPO)

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE