2. 11. 2021 – Jak učit o klimatické změně
Praktický workshop s Ing. Editou Ježkovou a Mgr. Kateřinou Čihákovou

2. listopadu 2021, od 15.00 do 16.30 hodin

ZŠ Světice – budova 2. stupně U Zvoničky

Workshop je určen učitelům 2. stupně zaměřených na přírodopis, zeměpis a občanskou nauku, kteří působí v regionu MAP Říčany.

 

ANOTACE A CÍL WORKSHOPU:

Jak učit o klimatické změně, aby to žáky bavilo a mělo dopad na jejich postoje?
Představíme zkušenosti z nově pilotovaného programu a další zdroje k tématu.

Těšíme se také na diskusi, kde můžete sdílet své zkušenosti z výuky.
Edita Ježková a Kateřina Čiháková (lektorky MUZEA Říčany)

 

Workshop je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE