2. 2. 2022 — Jak pracovat s datovou schránkou aneb proč musí mít školy datovou schránku orgánu veřejné moci
Online seminář s RNDr. Ing. Evou Urbanovou, MBA

2. února 2022, od 9.00 do 14.00 hodin

ONLINE - Link Vám zašleme den předem

Online seminář je určen ředitelům a administrativním pracovníkům mateřských a základních škol, kteří jsou součástí MAP Říčany.

Co se dozvíte?
Seznámení s problematikou elektronické komunikace prostřednictvím datové schránky s důrazem na povinnost škol komunikovat od 1. 7. 2017 přednostně datovou schránkou.

Obsah semináře:
• způsoby elektronické komunikace (datovou schránkou, e-mailem)
• zrovnoprávnění papírové a elektronické verze dokumentu
• právní zakotvení problematiky datových schránek
• co je to datová schránka a k čemu slouží
• kdo musí mít datovou schránku zřízenou ze zákona
• kdo, kde a jakým způsobem si datovou schránku může zřídit na žádost
• kdo může vstupovat do datové schránky a jakými způsoby
• nastavení funkcionalit přímo v datové schránce
• zneplatnění a vydání nových přístupových údajů
• znepřístupnění/zrušení datové schránky
• datová zpráva jako elektronická data zasílaná datovou schránkou a její možné stavy
• dokument jako příloha datové zprávy zasílaná datovou schránkou a její přípustné formáty
• poštovní datová zpráva jako komerční služba zasílaná datovou schránkou
• způsoby ukládání elektronických dokumentů a dlouhodobé zabezpečení jejich důvěryhodnosti
• konverze dokumentů (autorizovaná x neautorizovaná)
• praktická práce se zkušební datovou schránkou
• aktuality k datu konání semináře

 

Cíl: Seznámení účastníků semináře s problematikou elektronické komunikace škol nejen s úřady, se zaměřením na praktickou práci s datovou schránkou a e-mailovou komunikaci, včetně elektronického podepisování dokumentů. V průběhu celého semináře bude probíraná teorie spojena s praktickými ukázkami v prostředí zkušební datové schránky. Rozvoj profesních znalostí pedagogů mateřských a základních škol zaměřených na zdraví dětí a žáků ve školských zařízeních, popř. organizacích neformálního vzdělávání.

Online seminář je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456, který je financován Evropskou unií z OP VVV, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE