2. 6. 2022 — Škola jako zaměstnavatel pro MŠ a ZŠ
Odborný seminář s Mgr. Ladislavem Dvořákem

2. června 2022, od 9.00 do 14.00 hodin

Koncertní sál staré radnice, Masarykovo nám. 83/1, 251 01 Říčany

Odborný seminář pro ředitele mateřských a základních škol, které jsou součástí MAP Říčany.

 

ANOTACE

  1. Pracovněprávní vztahy. Chyby při uzavírání PS, Příslib zaměstnání, Lékařské prohlídky, Zkušební doba
  2. Cestovní náhrady a vysílání pracovníků na pracovní cesty – Cestovní příkazy, používání soukromých vozidel při prac. cestách, stravné apod.
  3. Platové výměry zaměstnanců školy, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu
  4. Skončení pracovního poměru – Výpověď a skončení pracovního poměru. Obecné způsoby skončení pracovního poměru. Odvolání ŘŠ, Pracovní posudek. Zápočtový list
  5. Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců – Rozdíl mezi vedoucími a řídící zaměstnanci, Ostatní aspekty a problematika pracovního práva vedoucích a řídících zaměstnanců.
  6. Doručování písemností
  7. Další info k legislativním novinkám

Účastníci po semináři obdrží písemný materiál – pracovněprávní dokumenty pro praxi.

 

Cílem kulatého stolu je prohloubení znalostí a společné sdílení pedagogů MŠ v oblasti školní zralosti dětí. Zaměříme se také na začleňováním cizinců do kolektivu a na děti, které potřebují podpůrná opatření.

Kulatý stůl je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456, který je spolufinancován Evropskou unií z OP VVV, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE