21. 9. 2021 – Sdílím, tedy jsem
online beseda pro rodiče s Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA

21. září 2021, od 17.00 do 19.00 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 1 hodinupřed začátkem setkání

Online beseda pro rodiče, pedagogické a nepedagogické pracovníky MŠ a ZŠ z ORP Říčany s předsedkyní sekce pro dětskou a dorostovou adiktologii v ČR SNN ČLS JEP, vedoucí adiktologické ambulance pro děti a mládež Ada+ Kladno, psychoterapeutkou, lektorkou, supervizorkou a koučkou Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA

 

Anotace setkání: “SDÍLÍM, TEDY JSEM”
Cogito ergo sum – “Myslím, tedy jsem.” – René Descartes, zakladatel novodobé moderní filosofie 17. století to tenkrát trefil do černého. Dnes je tomu přesně 300 let a můžeme opět měnit dějiny filosofie – přepisujeme slavný citát na “SDÍLÍM, TEDY JSEM”. Protože naše plnohodnotné vztahy jsou jako kořeny stromu životní spokojenosti, a protože vztahy se udržují především díky komunikaci, pojďme se podívat společně na to, jak se nám daří sdílet, komunikovat a být v interakci, a to ve všech možných rolích, které se v rodině mohou vyskytnout – táta s mámou, dítě s rodiči, partner s partnerkou, máma s babičkou…a podobně. Víme, proč nám to sdílení někdy “dře”?

Otevřená beseda pro všechny, kdo chtějí vidět své limity v komunikaci a odnést si i návod na změnu. Beseda, kde hlavními aktéry, budete vy sami.

 

 

Cílem online odborné besedy je zapojení rodičů, pedagogický i nepedagogických pracovníků MŠ a ZŠ do problematiky plnohodnotných vztahů v rodině a dopady chování ve školských zařízení.

Setkání je zdarma, pořádáno v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE