22. 6. 2021 – Ošetření a poskytnutí první pomoci ve škole i v běžném životě
Online seminář s Mgr. Pavlínou Miltovou

22. června 2021, od 15.00 do 18.00 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Online seminář je určen pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol, které jsou součástí MAP Říčany.

Zaměříme se na témata:

  • Jak vybavit lékárničku ve škole – konkrétně.
  • Podávání léků u dětí ve školském zařízení – ano nebo ne? Konkrétní kroky, administrativa.
  • Vyhodnotit závažnost situace a zvládnout ji bez paniky a stresu.
  • Efektivně a včas zavolat zdravotnickou záchrannou službu, správně s ní komunikovat.
  • Nacvičit prakticky jednotlivé kroky kardiopulmonální resuscitace při život ohrožujících stavech.
  • Prakticky zvládnout jednotlivé kroky kardiopulmonální resuscitace také s použitím AED (automatického externího defibrilátoru).
  • Prakticky a okamžitě jednat při dušení cizím tělesem (tekutinou, stravou).
  • Rozpoznat příznaky nejčastějších interních stavů jako jsou – hypoglykémie, dehydratace, astma bronchiale a poskytnout adekvátní první pomoc.
  • Poskytnout první pomoc při křečových stavech (epilepsie) a termických poranění (úpal, úžeh).
  • Poskytnout první pomoc u nejčastějších poranění ve školských zařízeních (poranění hlavy – komoce mozková, krvácení z rány ve vlasaté části hlavy a obličejové části hlavy, krvácení z nosu, zlomeniny, odřeniny, bodnutí hmyzem).

 

Cíl: Rozvoj profesních kompetencí stěžení pro pracovníky škol, školských zařízení a organizací neformálního vzdělávání. A navazující rozvoj klíčových kompetencí do praktické výuky ve vzdělávacích oblastech: Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce.

Online seminář je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE