23. 11. 2021 – Setkání členů pracovní skupiny pro rovné příležitosti
Pro členy pracovní skupiny pro rovné příležitosti

23. listopadu 2021, od 14.00 do 16.00 hodin

MAP společenská místnost, Olivova 1800/2, Říčany

Program a cíle pracovní skupiny Pro rovné příležitosti:

  1. Informace z projektu MAP v ORP Říčany
  2. Evaluace plnění priorit a cílů MAP
  3. Aktualizace dokumentu MAP
  4. Výstupy akčního plánování (podpora škol)
  5. Sdílení témat s Mgr. Jitkou Svátkovou a Mgr. Lenkou ŠourkovouNástup dítěte do ZŠ – spolupráce MŠ a ZŠ
  6. Sdílení aktuálních témat a výměna zkušeností

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE