23. 9. 2021 – Třída po Covidu
Odborný seminář s PhDr. Richardem Braunem, PhD.

23. září 2021, od15.00 do 17.00 hodin

3. ZŠ u Říčanského lesa Říčany, Školní 2400/4, Říčany (POSLUCHÁRNA)

Setkání je vhodné pro třídní učitele, výchovné poradce, školní metodiky prevence, ale i pro ostatní členy týmu základních škol, které jsou součástí MAP Říčany.

PhDr. Richard Braun, PhD. působí jako školní psycholog a externí pedagog UK Praha a UP Olomouc a klinický psycholog Nemocnice na Bulovce. Mj. poskytuje metodickou a supervizní podporu.

 

Program a cíl setkání
Náročné období v uplynulých dvou školních letech se výrazně podepsalo na psychice dětí. V mnoha případech se vracíme zpět a znovu rozšiřujeme kompetence našich žáků. Zvláštní pozornost je dobré věnovat třídám a vztahům uvnitř. Bez pomoci dospělých to děti nemohou zvládnout sami. Na semináři budou zmíněny největší úskalí a návody na jejich překonávání v práci třídního učitele, výchovného poradce i školního metodika prevence.

 

Seminář je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE