24. 01. 2023 — Kulatý stůl – Závislosti tohoto století s Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA
Kulatý stůl pro preventisty a výchovné poradce ZŠ

24. ledna 2023, od 15.00 do 17.00 hodin

MAP (společenská místnost ve 3. patře), Olivova 1800/2, Říčany

Diskuze na téma

ZÁVISLOSTI TOHOTO STOLETÍ

Každý jedinec se rodí jako závislý, my všichni, jsme po narození byli odkázáni na pomoc dospělých. Některým z nás se ovšem nepodaří stát se autonomní svobodnou osobou, která má život ve svých rukou. Drží ho “závislosti”, které určuji – co kdy a jak se stane – mezi ně patří lidé, alkohol, internet, různé činnosti, drogy, jídlo a podobně.

Jsou lidé držíc neustále mobil v ruce závislí? Je normální, že na oslavách pijí děti alkohol? Je závislost dědičná? Jak vlastně poznám závislost? Jsou v našem okolí drogy? Věříme našim dětem, že se nebudou rizikově chovat? Jakou roli v tom hrajeme my, dospělí? A mnoho dalších otázek a odpovědí na téma závislost.

Zkušenosti z dětské dorostové adiktologické ambulance.

Mgr. Michaela Štáfková, MBA

  • předsedkyně sekce pro dětskou a dorostovou adiktologii v ČR SNN ČLS JEP,
  • vedoucí adiktologické ambulance pro děti a mládež Ada+ Kladno,
  • psychoterapeutka,
  • lektorka,
  • supervizorka a koučka

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE