24. 3. 2022 — První jednání řídicího výboru MAP
Projektu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III, Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456

24. března 2022, od 16.00 do 17.00 hodin

MěÚ Říčany (zasedací místnost č. 53), Masarykovo náměstí 53, Říčany

Anotace setkání:
1) Informace z projektu MAP III
2) Hlasování o:

• Sestavení členů Řídicího výboru MAP III, Schválení Statutu a Jednacího řádu ŘV
• Ustavení pracovních skupin PSČG, PSMG, PSPV, PSRP v rámci projektu MAP III
• Schválení komunikačního plánu, organizační struktury
• Identifikace místních lídrů a identifikace Dotčené veřejnosti

3) Projekty chystané v našem regionu z PRV
4) Informace k chytaným projektům pro školy
5) Preventivní programy a akce na Říčansku

Dokumenty k projednání Vám budou zaslány 5 dní před jednáním.

 

Vaši účast potvrďte prosím na email:

map@ricany.cz
nejpozději do 18. března 2022.

 

Pokud se jednání nebudete moci osobně zúčastnit, prosím pověřte svého zástupce.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE