24. 6. 2021 – Sdílení: učíme o přírodě venku a badatelsky
Setkání pro členy pracovní skupiny

24. června 2021, od 14.30 do 17.00 hodin

Na zahradě Muzea Říčany

ANOTACE A CÍL WORKSHOPU:
Budeme sdílet, jak se dařilo zařazovat úkoly na učení venku a badatelské aktivity v době distanční výuky a jak se nám učí po návratu do škol.

Překvapili vás něčím žáci při online výuce? Jaké typy úkolů se vám osvědčily?
Dařilo se při online výuce sdílet vaše přípravy s kolegy?
Které online zdroje vytáhly vaše žáky ven?

Vidíte změny v přístupu k učení venku mezi svými kolegy?
Propojily na vaší škole některé badatelské projekty více tříd?
Jak se nyní využívá školní zahrada a okolí školy?

Čeká nás odpoledne plné inspirace. Budeme rádi, když si připravíte také několik tištěných materiálů (pracovních listů nebo fotek), abychom si je mohli ukázat venku na zahradě.

Na toto setkání jsou zváni absolventi projektu Oborový mentoring v BOV a další zájemci z řad učitelů, vychovatelů nebo vedoucí zájmových kroužků.

Workshop je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.