25. 5. 2021 – Nemluv o tom, udělej to
Akreditovaný online seminář s Mgr. Hankou Švejdovou

25. května 2021, od 8.30 do 16.30 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Akreditovaný online seminář je učen pro pedagogy mateřských škol, které jsou součástí MAP Říčany.

 

Seminář nabídne praktické hry, činnosti a aktivity uspořádané do propojených bloků motivovaných říkadlem, aktuální situací, příběhem, s využitím technik a metod prožitkového učení a dramatické výchovy.

 

Seminář bude sledovat následující cíle:

  • příznivé emoční klima jako grunt práce s předškolními dětmi (a jak ho konkrétně vytvářet a sytit),
  • vzdělávání dětí na základě vlastní činnosti a zážitku (o čem se mluví, na to si hned hrajeme, co jsme sdíleli, to společně aktivně reflektujeme),
  • význam rituálu, říkadla a rytmu při práci s předškolními dětmi s maximálním pohybovým vyjadřováním a zobrazováním (s ohledem na vývojové zvláštnosti a specifické potřeby),
  • uplatňování prožitkového učení a dramatické výchovy v praxi (s ohledem na aktivní účast dětí při vzdělávání a radost z něj).

 

Nabídnuté náměty i zkušenosti budou vycházet z vlastní 40leté praxe lektorky v mateřské škole a společně se zaměříme na činnosti, náměty a témata uplatnitelná v praxi, a to bezprostředně po návratu ze semináře do školky.

 

Cílem online semináře je posílení znalostí pedagogů mateřských škol v prožitkovém učení v MŠ se zaměřením na praktické hry, činnosti a aktivity uspořádané do propojených bloků motivovaných říkadlem, aktuální situací, příběhem, s využitím technik a metod prožitkového učení a dramatické výchovy.

Online seminář je zdarma, pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE