26. 01. 2021 – Aktuální změny zákoníku práce
Online seminář s Mgr. Ladislavem Dvořákem

26. ledna 2021, od 13.00 do 18.00 hodin

online přes Microsoft Teams – link na připojení Vám zašleme na e-mail 30 minut před zahájením setkání

Seminář je určen pro ředitele, zástupce ředitelů, personalisty a účetní základních a mateřských škol na Říčansku.

 

Anotace:

1.   Pracovněprávní vztahy. Chyby při uzavírání PS.

2.   Skončení pracovního poměru – Výpověď a skončení pracovního poměru. Obecné způsoby skončení pracovního poměru. Odvolání ŘŠ, Pracovní posudek. Zápočtový list – povinnost k vydání potvrzení o zaměstnání a jeho obsah (§ 313 ZP). Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a výpověď z pracovního poměru v souvislosti s ním (§ 51a, § 338 a § 340 ZP).

3.   Cestovní náhrady a vysílání pracovníků na pracovní cesty – Cestovní příkazy, používání soukromých vozidel při prac. cestách, stravné apod. Nové vyhlášky MPSV o cestovních náhradách změny zejména ve vztahu ke stravnému (§ 176, § 177 a § 179 ZP).

4.   Platové výměry zaměstnanců školy, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu. Základní pojmy odměňování zaměstnanců, platové výměry, plat. třídy a stupně, příplatky atd. Novely NV č. 341/2017 Sb., NV č. 567/2006 Sb. atd. Odměňování – plat za práci přesčas a příplatek za rozdělenou směnu (§ 127 a § 130 ZP).

5.   Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců – Rozdíl mezi vedoucími a řídící zaměstnanci, Ostatní aspekty a problematika pracovního práva vedoucích a řídících zaměstnanců. Změny ve vazbě na odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa nebo jeho vzdání se (§ 73 a § 73a ZP).

6.   Dovolená (§ 211 až § 223 ZP) včetně souvisejícího přechodného ustanovení – dovolená 2020 a 2021.

7.   Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež (§ 203 a § 203a ZP) – činnost zaměstnance na táborech pro děti a mládež.

8.   Dlouhodobé ošetřovné, Prevenční povinnost v oblasti náhrady újmy, Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení nemoci (§ 271b ZP)

9.   Náhrada škody (§ 269, § 271b, § 271f, § 271g, § 271i a § 271s ZP)

10.   Sdílené pracovní místo (nový § 317a ZP), příspěvek odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů.

11.   Doručování písemností a Běh lhůty.

12.   A další novinky NV 75/2005 Sb., Vyhl. FKSP 2021.

 

Účastníci po semináři obdrží písemný materiál – legislativní novinky právních předpisů s řadou dalších pracovněprávních dokumentů pro praxi.

 

Účastníci semináře obdrží osvědčení, které následně zašleme poštou.
Do přihlašovacího e-mailu, prosím, uveďte: titul, jméno, datum narození a adresu k následnému zaslání osvědčení.

 

Cílem setkání je zajistit posílení znalostí ředitelů MŠ a ZŠ v kompetencích řízení škol.

 

Seminář je zdarma a je pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE