27. 1. 2022 — Kulatý stůl pro pedagogy mateřských škol
Kulatý stůl s Mgr. Lenkou Šourkovou a Mgr. Jitkou Svátkovou

27. ledna 2022, od 14.00 do 15.00 hodin

ONLINE – odkaz Vám zašleme e-mailem 15 minut předem

Online setkání pedagogů mateřských škol se speciálními pedagogy PPP Říčany.

 

Při společné hodince online probereme:

  • Vyšetření školní zralosti a zápis do ZŠ – připomenutí základních bodů.
  • Cizinec v MŠ – možnosti podpory vzdělávání v MŠ.
  • Dítě s podpůrnými opatřeními v MŠ – přiřazení asistenta, předmětu speciální péče.

 

Společně se podpoříme a zodpovíme na dotazy, které vás v každodenním provozu MŠ trápí.

 

Cílem kulatého stolu je prohloubení znalostí a společné sdílení pedagogů MŠ v oblasti školní zralosti dětí. Zaměříme se také na začleňováním cizinců do kolektivu a na děti, které potřebují podpůrná opatření.

Kulatý stůl je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456, který je spolufinancován Evropskou unií z OP VVV, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE