27. 4. 2021 – Co bylo, je a jak to bude dál?
Kulatý stůl s metodiky prevence a Mgr. Markétou Hubínkovou, DiS.

27. dubna 2021, od 14.00 do 15.30 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Online kulatý stůl je určen pro metodiky prevence, kteří působí na území MAP Říčany.

Anotace:

Setkání metodiků prevence pod vedením Mgr. Markéty Hubínkové se zaměří na problémy, které korona krize přinesla či přinese do vztahů mezi dětmi, kdy nastavená pravidla spolupráce a komunikace ve školách se budou znovu upevňovat.

V rámci kulatého stolu bych se chtěla především věnovat tomu:

  • Jak v době uzavření škol probíhaly preventivní aktivity, do jaké míry jste řešili problémy u dětí, zda jste zaznamenali zvýšení nějakého rizikového chování dětí a jak jste na něj reagovali, či zda je třeba reagovat. Hodnocení preventivních aktivit.
  • Hrozba či realita? – hroucení žáků, demotivovanost, sklony k depresím, samota, sebepoškozování, rizikovému chování (návykové látky). Síť služeb.
  • Návrat do školních lavic a „koho obětovat?“ hledání průměru, kde začít a jet dál… Podpůrná služba pro „propadáky“.
  • Třídnické hodiny jako jeden z prvků znovupostavení systému.
  • Supervize do škol.

 

Kulatý stůl s metodiky prevence je zaměřen na aktuálně řešené problémy, které přinesla corona krize do vztahů mezi dětmi a nastavení pravidel vč. komunikace ve školách.

Kulatý stůl je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE