28. 5. 2020 – Jak správně vyplnit výkaz P1d-01
Seminář Mrg. Pavla Zemana a Ing. Radky Šlegrové pro ředitele MŠ, ZŠ a ZUŠ

28. května 2020 od 14.00

Zámek Kostelec nad Černými lesy

Účastníci si přinesou svůj notebook nebo tablet, popř. vytištěnou tabulku P1d-01, aby si mohli vyplnit výkaz Materiály od lektorů Vám zašleme týden předem

Program:

• pravidla rozpisu rozpočtu přímých nákladů ze strany MŠMT, KÚ
• normativy KÚ Středočeského kraje
• vyhodnocení chyb při vyplňování výkazu P1c-01, možné opravy
• výkaz P1d-01 – pravidla vyplnění
• odhad počtu zaměstnanců od 1.1. následujícího kalendářního roku
• praktické vyplněné výkazu P1d-01
• prostor pro další dotazy

Cílem setkání je zajistit posílení znalostí v oblasti strategického řízení školských organizací, konzultace konkrétních faktů a odborného názvosloví s odborníky na dané téma.

Setkání je zdarma a je pořádáno online v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE