3. 5. 2021 – Deficity dílčích kognitivních funkcí a prevence vzniku SPU u dětí předškolního věku
Online seminář s Mgr. Marikou Kropíkovou

3. května 2021, od 13.00 do 17.00 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Seminář slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol.

Anotace semináře:

  • Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat.
  • Základní pojmy, kognitivní funkce, dílčí funkce, specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti.
  • Objasnění symptomatologie těchto poruch dílčích funkcí, kritéria pro diagnostiku na podezření vzniku SPU v MŠ, platná legislativa, metody práce u dětí s deficity v oblasti poznávacích funkcí v MŠ, spolupráce rodiny.
  • Postavení dítěte s předpokladem vzniku SPU v předškolní třídě MŠ a jeho příprava učitelem MŠ pro primární vzdělávání.
  • Prevence vzniku poruch učení u dětí.
  • Diskuse a rozbor příkladů z praxe.

 

Účastníci semináře obdrží osvědčení.

 

Cílem online semináře je posílení znalostí a další vzdělání pedagogických pracovníků MŠ zaměřené na deficity dílčích kognitivních funkcí a prevence vzniku SPU u dětí předškolního věku.

Seminář je zdarma, pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE