II. BLOK WORKSHOPŮ

3. Konflikt jako součást školy – rodiče, žáci, sbor

Barbora Beharová

UČITELKA V ZŠ MAGIC HILL

Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy obor speciální pedagogika. Pracuje od roku 2009 jako učitelka v ZŠ Magic Hill a je součástí managementu školy. V této pozici má mnohé zkušenosti s řešením mnoha konfliktních situací. Bára má také zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve Středisku rané péče a v předškolní třídě pro děti s kombinovaným postižením. Je absolventkou mnoha kurzů a seminářů např. Kritického myšlení, Hejného metoda výuky matematiky, Začít spolu, Respektovat a být respektován.

Martina Olivová

JEDNATELKA ZŠ A MŠ MAGIC HILL

Absolventka ekonomické fakulty Technické Univerzity v Ostravě, obor marketing a obchod. V letech 1994-2004 pracovala jako konzultant v oblasti marketingového poradenství a sociologického výzkumu společnosti TNS AISA. V roce 2004 založila soukromou česko-anglickou mateřskou školu Magic Hill podle vlastního konceptu, v roce 2006 pak otevřela navazující Základní školu Magic Hill. Je absolventkou mnoha seminářů v oblasti – kritického myšlení, respektující pedagogiky, inovativního školství, osobnostního, managerského rozvoje a vedení lidí. Má 2 syny, angažuje se v mnoha charitativních projektech.

ANOTACE:

Bojíte se konfliktů? A co když je konflikt nejen běžnou, ale i žádoucí součástí našich školních (i osobních) životů a úplně vyhnout se jim nemůžeme. Zkuste jej proto využít jako hnací motor a motivaci k dalšímu posunu. Kromě teorie jaké konflikty na školní půdě vznikají a proč se společně budeme zabývat jejich řešením, jaké strategie využít u jednotlivých typů interpersonálních konfliktů. Jak řešit anebo ještě lépe učit děti řešit své konflikty samostatně a jak komunikovat s rodičem, který konflikt primárně hledá.

Magic Hill, Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

Kapacita: 15 účastníků

Zaujala Vás naše konference?

Přijďte 20. 2. 2020 do kc labuť v Říčanech