30. 4. 2020 – Učící se sít ŽŠ
Pro ředitele ZŠ

30. dubna 2020 od 14.00

Akce proběhne online

Vzhledem k zajištění bezproblémového přenosu počítáme s 10 účastníky.

V PŘÍPADĚ VELKÉHO ZÁJMU ŘEDITELŮ, USPOŘÁDÁME JEŠTĚ DALŠÍ ONLINE SETKÁNÍ.

Program:

Zahájení
Informace z projektu MAP II
 Zkušenosti s platformami online výuky
Spolupráce na online výuce v rámci pedagogických týmů
Plán znovuotevření škol
Psychohygiena práce z domova

Zapojte se do společné online diskuze a sdílejte uvedená témata s ostatními řediteli škol.

Cílem setkání je zajistit posílení kompetencí ředitelů, konzultace konkrétních problémů. Vzájemné seznámení a sdílení společných témat z pozice ředitele.

Setkání je zdarma a je pořádáno online v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE