30. 9. 2021 – Zážitkové učení a regionální učebnice Říčansko
Praktický workshop s Ing. Editou Ježkovou a Mgr. Kateřinou Čihákovou

30. září 2021, od 16.00 do 18.00 hodin

MUZEUM ŘÍČANY, Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany

Workshop je určen učitelům 1. stupně a 2. stupně zaměřených na výtvarku, pracovní činnosti, přírodopis, dějepis a zeměpis.

 

ANOTACE A CÍL WORKSHOPU:

Připravili jsme pro školy na Říčansku řadu materiálů, které můžete zdarma využít pro výuku venku i ve škole.

Projdeme společně elektronickou regionální učebnici, ukážeme, jak s ní pracovat, jak využívat v běžné výuce pracovní listy, videa a další pomůcky.

Předvedeme vybrané zážitkové aktivity z Hands on programů, a řekneme si zkušenosti s různými metodami zážitkové výuky s žáky.

 

Workshop je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE