31. 3. 2022 — Podpora školní připravenosti pro čtení, psaní, počítání s využitím Včelky
Odborný seminář s PaedDr. Renatou Wolfovou

31. března 2022, od 13.00 do 19.00 hodin

3. Základní škola u Říčanského lesa, Školní 2400/4, Říčany

Odborný seminář pro pedagogy MŠ a pedagogy prvních tříd ZŠ, které působí na území MA Říčany.

Anotace:

Podpora rozvoje raných početních představ:

 • Vývoj raných početních představ jako budoucí základ matematické gramotnosti: třídění, uspořádání, porovnávání, vnímání množství
 • Vývoj vnímání přirozeného čísla; pojem a význam čísla
 • Funkce, na kterých je závislý vývoj raných matematických představ
 • Rizikové projevy při utváření početních představ u předškolního dítěte nebo na počátku školní docházky
 • Pedagogická diagnostika raných početních představ
 • Pedagogická intervence s využitím online aplikace Včelka

Podpora rozvoje fonologických funkcí potřebných pro čtení a psaní:

 • Fonologický přístup v předškolním a raně školním věku jako základ pro rozvoj čtení a psaní
 • Rizikové projevy ve vývoji fonologických funkcí
 • Pedagogická diagnostika fonologických funkcí v předškolním a raně školním věku – připravenosti na čtení
 • Volba výukové metody čtení
 • Pedagogická intervence s využitím oline aplikace Včelka

 

Cílem odborného semináře je podpora rozvoje raných početních představ, fonologických funkcí potřebných pro čtení a psaní u dětí v MŠ a žáků v první třídě ZŠ.

Seminář je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456, který je spolufinancován Evropskou unií z OP VVV, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE