II. BLOK WORKSHOPŮ

4. Koučink jako individuální forma podpory pedagogů

Jiří Luka

ŘEDITEL ZŠ MAGIC HILL, KOUČ

Vystudoval učitelství prvního stupně na Pedagogické fakultě a management pracovníků ve školství na Univerzitě Karlově. Získal ocenění Zlatý Ámos České republiky, je autorem školního vzdělávacího projektu Základní školy Open Gate a v současné době řídí Základní školu Magic Hill v Říčanech u Prahy.  „Pedagogika i koučink mají společné to, že jsou doprovázením druhého na jeho cestě za určitým cílem, v obou oblastech se pracuje se silnými i slabými stránkami člověka s tím, že ty silné se především rozvíjejí a slabé vyrovnávají tak, aby nebránily v rozvoji a růstu vnitřního potenciálu každého jednotlivce.“

ANOTACE:

Co je a co není koučink?

Jak jej lze zapojit do škol?

Jak může pomoci v dnešní hektické době učitelům a jak vedoucím pracovníkům?

Jaká je síla dobře položených otázek? Jaké konkrétní metody koučinku se dají využít v praxi?

A co naši žáci? Můžeme využít koučovacího přístupu při práci s nimi, při vedení výuky?

Co je to SOLE (Self Organized Learning Environment)?

V duchu koučinku se budeme ptát, hledat odpovědi, stanovovat si cíle, zkoušet si přímo konkrétní metody koučovacího procesu, vytvoříme si kolo rovnováhy a vyzkoušíme koučování projektů.

Magic Hill, Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

Kapacita: 15 účastníků

Zaujala Vás naše konference?

Přijďte 20. 2. 2020 do kc labuť v Říčanech