5. 2. 2020 – Výchova kluků
Seminář pro rodiče pod vedením Petra Suchého

5. února 2020 od 17.00 do 19.00

Olivova dětská léčebna, Olivova 224, Říčany

Cílem semináře je:

Posílení vztahů rodičů a jejich dětí v níže uvedených
oblastech:

Cíle výchovy a jak k nim dospět

Vlivy přirozené, rodinné a společenské

Rozdílné potřeby kluků a holčiček

Vývojové potřeby kluků dle věku

Program:

Seminář se zaměřuje nejprve na vyjasnění pojmu výchova a znázornění jejích cílů. Tyto cíle s celým pojetím výchovy se mění se změnou doby.

Zatímco generace našich rodičů vyrůstala v socialismu, čemuž odpovídaly i výchovné cíle a stereotypy, dnešní doba akcentuje rychlejší nástup změn, nárůst využití technologie, tlak na výkon a příležitosti ke změně paradigmatu. Tak, jak během posledních 100 let dosáhly značného posunu ženy, tak je zde nyní příležitost i pro muže.

Namísto „pouhého“ živitele rodiny se od nich očekává, že budou plnit i další potřebné rodinné role. Malí chlapci mají ovšem svoje potřeby, které je dobré naplnit, aby se mohli rozvíjet směrem ke svému potenciálu. Nedojdou-li tyto potřeby naplnění, zůstává určitá část klukovské psychiky nenasycena, což se poté může v dospělosti kompenzovat nezdravými závislostmi (alkoholismus, workoholismus, pornografie, nestřídmost…).

Naplněním těchto potřeb dojde k uvolnění potenciálu, který se poté může rozvinout správným směrem. Je důležité si vyjasnit, co muži přirozeně umějí, v čem jsou dobří a co naopak neznají, vytěsňují nebo potlačují. A dále ukázat cesty, jak mohou využívat svých silných stránek k prospěchu všech a jak mohou nalézt, přijmout a rozvíjet i své slabé stránky.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE