5. 5. 2021 – Revize ICT a nový Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Online učící se síť pro ředitele ZŠ s Ing. Bc. Václavem Nádvorníkem Ph.D.

5. května 2021, od 14.30 do 16.00 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Setkání je určeno pro ředitele a koordinátory ŠVP základních škol na Říčansku.

Témata, o kterých budeme mluvit:

Úprava Rámcového učebního plánu.
Nový obsah oblasti Informatika a její očekávané výstupy.
Zdroje informací a inspirace pro nové pojetí informatiky.
Nově přidané kompetence – digitální.
Jak se digitální kompetence promítnou do dalších oblastí.
Základní informace o náběhovém období a plánované podpoře.
Praktický postup, jak se nová situace dá řešit na různých typech škol, včetně malotřídních.
Jakékoli otázky k této revizi, kromě níže uvedených.

 

Na co se nezaměříte a na co nedostanete odpověď?
Jedná se o otázky například typu:
Proč byly škrtnuty Newtonovy zákony?
Proč nesmím učit o lišejníku? atd…

O tomto se diskuse vést může, ale není na naší úrovni produktivní.

 

Cílem online setkání je uceleně představit schválenou revizi RVPZV ředitelům ZŠ a koordinátorům ŠVP.

Setkání je zdarma a je pořádáno online v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE