7. 4. 2020 – Kázeň a klima školy
Seminář z tematického okruhu VÝCHOVNÉ PROBLÉMY ve škole a možnosti jejich řešen pod vedením Mgr. Michaely Veselé

7. dubna 2020 od 13.00 do 17.30

ZŠ Senohraby, Školní 27, 251 66 Senohraby

Cílem semináře je:

 Nalezení souvislostí mezi klimatem školy, kázní a optimálním přístupem pedagogů ke třídním kolektivům

 Získání dovedností nutných pro nastavení školní kázně

 Diagnostiku příčin nekázně a získání znalostí o příčinách, které k nekázni vedou

Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Prosíme, přineste si vlastní kauzy do diskuze, které řešíte ve vaší škole s sebou.

Cílem setkání je zajistit posílení kompetencí pedagogů v oblasti pracovně-právní. Zaměření na výchovné problémy ve škole a jejich řešení, konkrétně na kázeň a klima školy. Seminář je zdarma a je pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE