Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

2. 6. 2022
9.00—14.00 hodin

Škola jako zaměstnavatel pro MŠ a ZŠ
s Mgr. Ladislavem Dvořákem

Odborný seminář

Pro ředitele MŠ a ZŠ

3. 6. 2022
9.00—16.00 hodin

Dramatizace ve škole
s PhDr. Mgr. Romanem Musilem

Seminář

Pro pedagogy MŠ a ZŠ

8. 6. 2022
15.30—17.00 hodin

Učící se síť
Akční plánování ve školství

Učící se síť

Pro ředitele ZŠ

16. 6. 2022
13.00—14.30 hodin

Setkání členů pracovní skupiny
Předškolního vzdělávání

Setkání PS

Pro členy PS předškolního vzdělávání

21. 6. 2022
14.00—15.00 hodin

Setkání členů pracovní skupiny
Pro financování

Setkání PS

Pro členy PS Pro financování

17.—18. 8. 2022

Letní škola pro pedagogy 2022

Pro pedagogy

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.