Úterý 17. srpna

Když se v matematice nedaří

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

9.00—17.00 hodin

Učebna č. 3

20 účastníků

Seminář je určen pro učitele ZŠ

Anotace:

Seminář se zabývá problematikou nižších školních výkonů v oblasti matematiky, které jsou pod úrovní očekávání jak ze strany školy, tak i rodiny. Je zaměřen na podporu žáků, kteří si matematické dovednosti osvojují pozvolněji. Pomoc dítěti vychází z posouzení vývoje matematických schopností a dovedností, z pedagogické diagnostiky, na kterou navazuje cílená intervence.

Témata semináře:

Co vše může být za nezdarem v matematice? Je za každým nezdarem dyskalkulie či snížené kognitivní schopnosti? Co všechno může být příčinou potíží v osvojování matematických dovedností? Základní východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti matematiky.

Vliv specifických poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) na výkony v matematice.

Vývoj matematických schopností v ontogenezi dítěte, rozvoj percepčních faktorů, prostorové orientace, paměťové faktory, předčíselné pojmy.

Rozvoj schopností a dovedností v oblasti numerace.

Rozvoj schopností a dovedností v oblasti základních číselných operací.

Aplikace číselných operací.

Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí.

Součástí kurzu jsou náměty aktivit pro sledování a podporu vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti matematických schopností a dovedností.

Zpět na letní školu

Máte zájem o účast v letní škole?

Zaregistrujte se během pár kliknutí.