Středa 18. srpna
Posouzení a podpora vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová

9.00—17.00 hodin

Učebna č. 3

20 účastníků

Seminář je určen pro učitele 1. stupně ZŠ,
pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť

Anotace:

Seminář se zabývá problematikou nižších školních výkonů ve čtení a v psaní, které jsou pod úrovní očekávání jak ze strany školy, tak i rodiny. Je zaměřen na podporu žáků, kteří si tyto dovednosti osvojují pozvolněji. Pomoc dítěti vychází z posouzení vývoje čtení a psaní, z pedagogické diagnostiky, na kterou navazuje cílená intervence.

Témata semináře:

• Je za každým nezdarem ve čtení a psaní porucha učení? Je každý pomalý čtenář dyslektik? Co všechno může být příčinou pomalejšího osvojování čtenářských dovedností? Základní východiska pro posuzování schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní.

• Posouzení úrovně čtenářských dovedností (čtenářské techniky, přesnosti čtení, automatizace dekódování, vnímání obsahu čteného, informační zisk).

• Posouzení úrovně písemného projevu (grafické provedení, obsah psaného z hlediska chybovosti – specifická a gramatická chybovost).

 Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje fonologického uvědomování (analýzy, syntézy, diferenciace, fonologické manipulace).

• Vývoj, možnosti sledování a stimulace vývoje zrakového vnímání (především zrakové diferenciace rozlišení detailů, polohy prvků).

• Možnosti posilování, reedukace oslabených funkcí.

Součástí kurzu jsou materiály a náměty aktivit pro sledování a podporu vývoje dítěte mladšího školního věku v oblasti čtení a psaní, fonologického uvědomování, zrakového vnímání.

Zpět na letní školu

Máte zájem o účast v letní škole?

Zaregistrujte se během pár kliknutí.