Vysvětlení informace k hrazení aktivit prezentovaných na stránkách MAP
Dovolujeme si uvést na pravou míru informaci zveřejňovanou u některých akcí na těchto stránkách.

 V případě, že u akce naleznete sdělení „Seminář je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456, který je spolufinancován Evropskou unií z OP VVV, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.“,  nejedná se o aktivitu hrazenou z rozpočtu projektu. Jedná se o semináře dodávané externími dodavateli, se kterými projekt MAP spolupracuje jako mediální partner. Náklady na akci jsou hrazeny účastníky přímo konečnému dodavateli akce.